روف گاردن یا بام سبز(roof garden) چیست؟

روف گاردن یا بام سبز(roof garden) چیست؟ روف گاردن یا گرین روف، به فضاهای سبزی گفته می شود که در سطح بام ساختمان های مسکونی ، صنعتی و تجاری ایجاد می شود روف گاردن ها  برای تفریح ، فضای بازی، سایه و پناهگاه ، تولید غذا ، کنترل دما، بهبود معماری و ایجاد محیط [...]