معایب سازه ال اس افlsf

معایب سازه ال اس افlsf طبیعتا همانطور که سازه ال اس اف lsf دارای مزایای بسیار زیادیست که پیشتر به آن اشاره کرده ایم،معایبی هم در ساخت و ساز با این سازه مدرن وجود دارد که ال اس اف ساز در ادامه به بررسی آنها می پردازد. معایب سازه ال اس افlsf محدودیت در [...]