سازه های ال اس اف نیاز به مجوز دارند؟

سازه های ال اس اف نیاز به مجوز دارند؟ برای اشاره به مجوزساخت سازه های ال اس اف lsf نیاز است ابتدا به تشریح چند نکته بپردازیم. مجوز ساخت چیست؟ سازه های ال اس اف نیاز به مجوز دارند؟ به اجازه تاسیس بنا که از سوی مراجع و نهادهای قانونی و نیمه دولتی همچون شهرداری [...]