نکات مهم تاییدیه سازه ال اس اف

نکات مهم تاییدیه سازه ال اس اف امروزه در دنیا طراحانی که هوشمند و مسولیت پذیر هستند بدنبال به کارگیری روش هایی جهت سبک تر کردن سازه ها ی خود می باشند. و یکی از فعالیت های مهم طراح در این راستا، استفاده از بارهای زنده و به روز است. در واقع بارهای مرده [...]