مدیریت پیمان

مدیریت پیمان

آیا درباره ی مدیریت پیمان اطلاعاتی دارید؟ آیا می‌دانید قرارداد مدیریت پیمان چه مزایا و نفعی می‌تواند برای شما داشته باشد؟ ما در اینجا شمارا با مدیریت پیمان آشنا می‌کنیم و مشخصه های آن را ارائه میدهیم. اینکه مدیریت پیمان چه نفعی می‌تواند برای صاحبکار یا این که در واقع به عبارتی مالک داشته باشد و ضرورت داشتن چنین قرادادی در چه می‌باشد. گونه های قراردادهای پیمانکاری را معرفی می‌کنیم که هر یک چه ویژگیهایی دارا‌هستند. همچنین یکی‌از پرکاربردترین و موثرترین قرارداد پیمانکاری را عنوان میکنیم.

مدیریت پیمان چیست؟

مدیریت پیمان، قراردادی میباشد که کارفرما مدیریت اجرای یک پروژه را به یک فرد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی می سپارد و دارنده سه عامل اصلی کارفرما، پیمانکار و مشاور هست. و مسئولیتها فی مابین این سه عامل توزیع می شود.

کارفرما تامین کننده هزینه و صاحب پروژه میباشد. در قراردادهایی که کارفرما توانایی پرداخت مخارج پروژه را داشته باشد، قرارداد رئیس پیمان به صرفه تر میباشد.

پیمانکار مسئول، اجراکننده و سازنده پروژه می‌باشد که مسئولیت اجرای بخشی از پروژه یا تمام آن را به عهده می‌گیرد. پیمانکار روش های اجرای پروژه و چارت سازمانی و استخدام نیروها را معین و درصدی از هزینه های مورد توافق را اخذ می نماید.

 

مشاورین نقش عمده ای در‌این قراردادها بر عهده دارند و باعث کاهش ریسک میگردند. مشاورین نظرها و خواسته های کارفرما را به طور نقشه و مطالب اجرایی به مدیر پیمان ارائه می دهند و بررسی می نمایند که آیا این خواسته ها می توانند به درستی به اجرا درآیند و ادعاهای غیرفنی و غیر اصولی را کاهش میدهند و مانع تاخیر غیرمجاز قرارداد می‌شوند. انتخاب مشاور آشنا به مسائل فنی و مهندسی یک نکته قابل توجه میباشد.

در‌این قراردادها انتخاب دو موضوع حائز اهمیت است:

۱ مصالح ساخت و ساز پروژه بوسیله چه فردی تهیه و تنظیم میگردد؟

۲ اجرای عملیات پروژه به نحو احسنت انجام می‌گیرد یا این که نه؟

در قراردادهایی که صاحبکار یا این که مشاور، مصالح ساخت و ساز پروژه را تنظیم می نماید شایسته ترین و سودآورترین قرارداد مدیریت پیمان برای مالکان میباشد.

مدیریت پیمان چه‌گونه می‌تواند در سرعت و کیفیت ساخت و ساز پروژه موءثر واقع گردد؟
پیمانکاران باتجربه و ماهر:

۱ می‌توانند در پباده سازی ساختمان به طراحان ایده های هوشمندانه ای را ارائه بدهند که در کاهش برهه زمانی، هزینه و اجرایی شدن هر چه بهتر طرحها بسیار اثر گذار باشند.

۲ وظیفه ارزیابی بر عملیات اجرایی را عهده دار می‌باشند و دیگر نیازی به مهندسین مشاور وجود ندارد.

۳ میتوانند هزینه ها را با مدیر و طرح ریزی به صورت قابل ملاحظه ای کنترل نمایند.

۴ هدف سودجویانه ندارند و فقط می خواهند رضایت کارفرما را به دست بیاورند.

۵ برای به دست آوردن قراردادهای کاری بیشتر با هم به رقابت می‌پردازند.
 
برای بهترین نتیجه

برای یک پروژه خارق العاده

تا از هر گونه مشکل جلوگیری بشه
قراداد پیمانکاری چه می‌باشد؟

قراردادی میباشد که در آن کارفرما انجام عملی را با قوانینی معلوم، وجه معین و در برهه زمانی معلوم به عهده فرد حقیقی وواقعی یا این که حقوقی ( پیمانکار ) میگذارد.

قرارداد پیمانکاری دارنده چه ارکانی هست؟

در آغاز بایستی طرفین قرارداد و ارتباط آن‌ها با یکدیگیر به صورت ظریف مشخص و معلوم گردد.
زمینه قرادا بایستی ذکر گردد. می بایست به صورت مشروح توقعاتی که کارفرما از پیمانکار دارد و همچنین خدماتی که بایستی پیمانکار ارائه دهد را ذکر خواهد شد.
ضمانت اجرا برای پیشبرد کار بوسیله پیمانکار در لحاظ گرفته خواهد شد.
همچنین قرارداد عدم افشا به معنی محرمانه بودن داده ها به قرارداد اضافه خواهد شد بعضی وقتها کارفرما اطلاعاتی را در دست پیمانکار می‌گذارد که پیمانکار مبنی بر این قرارداد نباید این داده ها را فاش نماید و بایستی در نگهداری این داده ها سختکوش باشد.
وضعیت پرداخت هزینه ها و خاتمه قراداد در انتهای قرارداد شرح داده خواهد شد.
حالت عمومی و منحصر به فرد قراردادهای پیمانکاری به چه شکل می‌باشد؟
شرایط همگانی پیمان تعهداتی میباشد که به طرفین قراداد تحمیل میشود و حقوق و دستمزد و تکالیف طرفین را معلوم می نماید و بر همه قرادادهای پیمانکاری حاکم و غیرقابل اجتناب میباشد و قابل تغییر و تحول نمیباشد.

وضعیت مخصوص عهد و پیمان تعهداتی میباشد که طرفین قرارداد مبتنی بر موقعیت و ماهیت قرارداد با یکدیگر توافق می نمایند و توجه به‌این نکته لازم میباشد که شرایط اختصاصی هیچ گاه نمی تواند ناقض مفاد شرایط عمومی پیمان باشد.

قراردادهای پیمانکاری جزء کدام دسته از قرادادها به حساب می آیند؟

قراردادها از حیث شیوه منعقد به دو دسته ساده و تشریفاتی تقسیم می‌شوند. تشریفاتی قراردادی میباشد که انعقاد آن علاوه بر وضعیت اصلی و مخصوص نیازمند یک سری تشریفات است تا بتوانیم این قرارداد را انعقاد شده بدانیم. قراردادهای پیمانکاری از نوع تشریفاتی هستند به جهت اینکه تحقق آن‌ها بر مبنای چندین از تشریفات در رابطه با موضوع قرارداد صورت می پذیرد.

گونه های قراردادهای مدیریت پیمان

قرادادهای پیمانکاری انواع متفاوتی دارد از قبیل:

  • قراردادهای پرداخت کلی
  • قراردادهای دائمی
  • قراردادهای سنجشی
  • قراردادهای بازپرداخت هزینه
  • قراردادهای مدیریتی
  • قراردادهای مدیریت پروژه
  • قراردادهای پباده سازی و ساخت
  • قراردادهای مهندسی، تامین امکانات، اجرا
  • قراردادهای ساخت‌و‌ساز و توسعه

قرارداد پرداخت کلی:

در‌این قرارداد پیمانکار همه کار منعقد گردیده در قرارداد را با هزینه مشخصی به انجام میرساند که دربرگیرنده دو نوع ارزش اثبات و شناور هست.

قراردادهای همیشگی:

برای موضوعات تکراری مانند تعمیرات به فعالیت می‌روند که مقصود صاحبکار از این نوع قرارداد صرفه جویی در مخارج مناقصه و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی است که به سه شکل قادر است انعقاد شود، قراردادهای سریال، با قابلیت تغییر و با دوره زمانی محدود که هر مورد حالت و مقررات خاص خویش را داراست.

قراردادهای سنجشی:

قیمت این نوع قراردادها در ابتدا به صورت تخمینی معلوم میگردند البته تا قیمت نهایی تا آخر فعالیت مشخص و معلوم وجود ندارد.