توضیحات

پروژه ویلایی فردیس کرج

این پروژه در حال حاضر در تاریخ 24 آبان ماه سال 1400 در محدوده فردیس کرج در استان البرز توسط شرکت ال اس اف سازبه وسیله سازه ال اس اف lsf درحال اجراست.

اضافه بنا

لازم به ذکر است این پروژه بصورت اضافه بنا در سطح، صورت می گیرد.در پروژه ذکر شده یک فضای 100 مترمربعی به بنای قبلی ویلا توسط سازه ال اس اف احداث و متصل می گردد.