ساختمان


پروژه دانشگاه علمی کاربردی واحد تنکابن

توضیحات درباره پروژه


از مهمترین پروژه های انجام شده در حوزه آموزش، پروژه انجام شده در دانشگاه علمی کاربردی واحد تنکابن

مشخصات پروژه دانشگاه علمی کاربردی تنکابن با استفاده از سازه های ال اس اف:

  1. 4 طبقه  LSF
  2. هرطبقه 280 متر
  3. مساحت کل 1120 متر
  4. مدت زمان اجرای پروژه از صفر تا صد 5 ماه

جزئیات پروژه


  • وضعیت: تکمیل و تحویل شده
  • تاریخ: 2018/02/28