توضیحات

این پروژه به سفارش پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی طراحی و اجرا گردید که در این اضافه بنا بخش سقف ساختمان برداشته و یک طبقه به ارتفاع 7 متر به مساحت 350 متر اجرا گردید.

لازم به ذکر است در فضای اضافه شده شامل اتاق مانیتورینگ،استدیو تلوزیونی،استدیو رادیویی با اکوستیگ صد درصدی صوتی،اتاق کنترل و بخش اداری احداث گردید.