توضیحات

در این پروژه شرکت ال اس اف ساز سازه ال اس اف ویلا را طبق خواسته کارفرما طراحی و اجرا و در نهایت تحویل داد.