توضیحات

پروژه دیگری از شرکت ال اس اف ساز که یکی از بهترین های پروژه های اجرا شده، توسط متخصصین شرکت بوده است.
مشخصات پروژه ویلای تریپلکس در کردان کرج با استفاده از سازه های ال اس اف:
  1. مساحت 330 متر
  2. ارتفاع سقف 3 متر
  3. مساحت هر طبقه 110 متر
  4. مدت زمان اجرای پروژه ار صفر تا صد در 80 روز