توضیحات

این پروژه یک اضافه بنا (اشکوب)بود که در محدوده چالوس توسط سازه مدرن ال اس اف روی بنای از پیش ساخته شده توسط شرکت ال اس اف ساز طراحی و اجرا گردید