توضیحات

پروژه اضافه شدن 4 طبقه اداری به ساختمان شرکت کامپیوتری MSi در تهران

این پروژه توسط شرکت ال اس اف ساز در مدت سه ماه انجام گرفت. طبق خواسته کارفرما یعنی شرکت معروف کامپیوتری MSI بنای ساختمان اصلی که دارای چهار طبقه بود، با اضافه شدن چهار طبقه به وسیله سازه ال اس اف اجرا گردید که این ساختمان به بنای هشت طبقه ایی تبدیل شد.

لازم به ذکر است عملیات اجرایی و احداث اضافه بنا توسط شرکت ال اس اف ساز در حالی انجام گرفت که تمامی پرسنل در مجموعه در طبقات موجود،مشغول به کار بودند.

گفتنی است متراژ هر طبقه از این بنا  ب 300 مترمربع و ارتفاع سقف آن 3 مترمی باشد.