سازه بتنی مقاوم تر است یا سازه فلزی ؟

سازه بتنی مقاوم تر است یا سازه فلزی ؟ در پاسخ به سوال سازه بتنی مقاوم تراست یا سازه بتنی؟ در این مقایسه باید بگوییم مقاومت سازه های فلزی در برای آتش سوزی نسبت به سازه های بتنی کمتر است ،از طرفی مقاومت سازه های فلزی در گذشت زمان بسیار بالاتر از سازه های [...]