تفاوت ال اس اف lsf کانادایی و نیوزلندی

تفاوت سازه LSF کانادایی (پروفیل خام) و روش نیوزلندی (CAD/CAM) چیست؟ در این مطلب به تفاوت های سازه ال اس اف LSFکانادایی و نیوزلندی می پردازیم. معایب روش کانادایی در سازه کانادایی پروفیل ها بصورت استاد و رانر خام تولیدمی شوند. در ال اس اف های روش کانادایی همه برش کاری سوراخکاری و مونتاژ بوسیله [...]