نکات فنی و اجرایی سازه های پیشساخته

در بررسی بررسی روش های سیستم های ساختمانی به سه گروه از روش‌های ساختمانی و معرفی آنها می پردازیم

 ·        سیستم صفحه ای

·        سیستم قابی (اسكلتی)

·        سیستم حجمی (سلولی)

نکات فنی و اجرایی سازه های پیشساخته

بررسی روش های سیستم های ساختمانی 

نکات فنی و اجرایی سازه های پیشساخته

سیستم صفحه ای

این سیستم که از بهترین روش‌های پیش سازی ساختمان بعد از جنگ جهانی دوم است متشکل از صفحات تخت به ابعاد یك می باشد که در این سیستم یک قسمت یا كل دیوار به عنوان باربر و یا جدا كننده است. در سیستم صفحه ای مقابله با نیروهای افقی از هسته‌های مركزی شامل پانل‌های باربر متقاطع است كه  فضای تاسیسات و سرویس‌ها را تامین می کند.

سیستم قابی (اسکلتی)

در سیستم قابی باربری به عهده قاب‌های اسكلتی است که در فضای مابین آنها، از دیوارهای غیر باربر جداكننده و از دو گروه مختلف عناصر استفاده می‌شود.

 سیستم حجمی (سلولی)

كه به شکل سلول‌های متفاوت، هم اندازه اتاق‌ها، كه همزمان باربر و جدا كننده هستند، ساخته می‌شود. در این روش نمای خارجی، پوشش‌های داخلی، قطعه‌های چوبی، پنجره‌ها به همراه شیشه و حتی كلیه قطعات سرویس‌ها در سلول‌ها، در كارخانه آماده و نصب شده اند. و در سایت پروژه تنها با روی هم گذاشتن این قطعات سه بعدی حجم ساختمان کامل می‌گردد.

در سیستم حجمی سهم حجم کاری كارگری در سایت ۲۰ درصد است، و ۸۰ درصد كار از پیش در كارخانه انجام میگردد که موجب کاهش مدت عملیات نصب  می شود که حدود ۳ الی ۴ برابر سرعت زمان پروژه نسبت به دیگر ساختمان‌های پانلی است.

انواع سیستم‌های ساختمانی (از نظر نوع مصالح)

بررسی روش های سیستم های ساختمانی 

 سیستم‌های سبك

سیستم سبك به روش هایی گفته می شود كه وزن مخصوص اجزاء تشكیل دهنده آنها، از وزن مخصوص آب كمتر است. که اغلب مواد تركیبی، چون: چوب و مشتقات آن همچون كاغذ و مقوا و  دارند.

 سیستم‌های سنگین

سیتم هایی هستند ، كه وزن مواد تشكیل دهنده آنها از وزن آب بیشتر بوده و معمولا در هر متر مكعب بیشتر از ۱۰۰۰ كیلوگرم وزن دارند و مصالح تشکیل دهنده آنها شامل بتن و آجر و غیره می‌باشد.

انواع سیستم‌های ساختمانی (از نظر انواع گسترش سیستم ها)

 سیستم‌های بسته

به سیستم هایی گفته می‌شود كه كارخانه  پیش سازی قطعات مصرفی ساختمان‌های خود را تولید و با مصرف کردن آنها پروژه‌های خود را تکمیل و اجرا می‌نماید.

در این سیستم هماهنگی با سیستم‌های دیگروجود ندارد، و در نتیجه عناصر تولیدی فقط در همان سیستم مصرف و استفاده می‌گردد، در واقع از حیث اندازه و اتصال با سایر سیستم‌ها همخوانی ندارد.

installations Building

سیستم‌های باز

بدلیل آنكه هدف اصلی در روش‌های صنعتی و پیش سازی شده كاهش مقدار هزینه‌ها و اقتصادی كردن پروژه است، و چون در سیستم بسته، بازار نهایی عناصر و قطعات تولید شده محدود به همان سیستم است، و در نتیجه باعث كاهش میزان فروش می‌گردد.

 بنابراین سیستم باز با امکان هماهنگی بین سیستم‌ها و اجزا آنها ابداع گردید.در این سیستم دریافت سفارش‌های كوچك نیز امكان پذیر است، اما در سیستم‌های بسته با توجه به آنچه توضیح داده شد، دریافت سفارش مرتبط با حداقل یك هزار واحد مسكونی برای احداث یك كارخانه ضروری است.

مهمترین نکات فنی و اجرایی سازه های پیش ساخته 

انواع سیستم‌های ساختمانی (از نظر نوع اتصالات) سیستم با اتصالات تر

در این سیستم‌ها اجزا به روشی به هم متصل می‌شوند كه اتصال آنها بصورت کاملا بسته بوده و به طور قطع هوا از آن عبور نمی كند. این اتصالات غالبا بوسیله عناصر پر كننده همچون بتن بوجود می‌آیند. در واقع در محل اتصال دو قطعه یک فاصله‌ای در نظر گرفته می‌شود كه اجزایی از قطعات در این فاصله با هم درگیر می‌شوند، و سپس با بتن ریزی فاصله مورد نظر كاملاً پر می‌شود.

 سیستم با اتصالات خشك

سیستمی كه حتی مقدار کمی هوا از اتصالات آن عبور نماید سیستم با اتصالات خشك نامیده می‌شود. در سیستم با اتصالات خشک اغلب از اتصالات پیچ و مهره‌ای و یا جوش استفاده می‌شود. سیستم با اتصالات خشك از نظر طراحی اتصالات نیازمند ظرافت و دقت بیشتری است و كلیه عملیات و امكانات اتصال می‌باید از قبل در طراحی بررسی شود.

 اتصالات (مونتاژ) عناصر پیش ساخته

اصول اتصالات، در واقع پیچیده ترین مسئله سازه‌های ساختمان پیش ساخته است. وقتی در بناهای سنتی شكافی بوجود آید، مرمت آن به خودی خود كار دشواری است، اما در ساختمان‌های پیش ساخته، وجود تعدادی شكاف اجتناب ناپذیر است و می‌بایست آنها را در مقابل شرایط جوی، كاملاً غیر قابل نفوذ ساخت. نصب قطعات پیش ساخته، مستلزم آن است كه فواصلی بین آنها در نظر گرفته شود كه نقش زیر را دارند:

 پوشش تغییرات به وجود آمده در احجام قطعات

پوشش حركات جزئی بنا در اثر نشست عادی آن و زمین لرزه ها.

جلوگیری از نفوذ آب و باد به داخل بنا

تامین عایق حرارتی مناسب

ایجاد یك نمای زیبا و مشخص كردن اشکال عناصر تشكیل دهنده ی نما

اتصالات بسته

این نوع اتصال، امروزه در اغلب سیستم‌های سنگین متداول است. پس از نصب قطعات پیش ساخته در محل پروژه و ریختن بتن در اطراف میله‌های فولادی اتصال، درز حاصله را بوسیله نوعی ماستیك مخصوص، كه همیشه حالت الاستیكی خود را تا حدی حفظ می‌كند پر می‌كنند.

 

در باره سازه مدرن ال اس افLSF بیشتر بدانید

اتصالات باز

زمانی که نمای بنا در مسیر فشار باد قرار بگیرد، در صورتیکه جریان باد بعد از عبور از درزی باریك وارد فضایی بازتر شود، اتصالات باز موجب کاهش فشار میشود. فضای خالی كه در طول تمامی درز اتصال مابین دو المان پیش ساخته به شکل شیاری تعبیه می‌گردد را، فضای انبساط می‌نامند.

در حقیقت اثبات شده كه رطوبت بارش هم به نقطه‌ای جلوتر از فضای انبساط، وارد نمی شود. و در این شرایط ،كافی است كه آب باران از طریق مناسبی به بیرون هدایت شود، از طرفی نصب یك تور فلزی می تواند، جلوی ورود حشرات را گرفته  تا فضای داخلی بنا محفاظت شود.

 انواع پروفیل آلومینیومی و یا مصالح چوبی جهت انسداد درزها، از گزینه‌های قابل تامل هستند.