منظور از مصالح سبک چیست؟

به یاد داشته باشیم که مسکن یکی از نیاز های بسیار مهم در زندگی بشری است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

در کنار دیگر نیازهای انسان برای زیست، نیاز به مسکن امری اساسی است که نیازمند برنامه ریزی های دقیق است.

بر اساس آخرین اطلاعات در کشوراز حدود 24 میلیون خانوارموجود، تعداد واحد های مسکونی که قابلیت استفاده دارند چیزی در حدود 20 میلیون واحد است و در مقایسه با تعداد خانوارهای موجود چیزی در حدود 4 میلیون واحد مسکونی کم است.

منظور از مصالح سبک چیست؟

در چنین شرایطی ساخت سریع مسکن بسیار حیاتی است با این دیدگاه که بتوان میزان عرضه و تقاضارا به حد تعادل رساند که این تعدل هم موجب ثبات بازار مسکن خواهد شد.یکی از بهترین گزینه ها برای ساخت سریع مسکن و متعادل سازی عرضه و تقاضا استفاده از سازه سبک ال اس اف LSF است.

منظور از مصالح سبک چیست؟

مصالح سبک ساختمانی چیست؟

در واقع مصالح سبک به علت وزن سبکی که دارند از بار مرده ساختمان کم می کنند وموجب می شوند درصورت بروز زلزله، بار ثقیل و زیادی آوار نشود بهمین علت خطر و ریسک آوار و آسیب های ناشی از زلزله در حد  قابل توجهی کاهش می یابد و همین امر موجب خواهد شد نمره قبولی را به مصالح سبک بدهند.

سازه سبک ال اس اف LSF امکان مقاومت در برابر زلزله را تا هشت ریشتر تامین می کند که نکته بسیار مهمی بشمار می رود از طرفی استفاده از مصالح سبک و درایوال ها در این روش ساختمانی خطر ریزش و آوار و تلفات ناشی از آوار را به صفر نزدیک کرده است.

منظور از مصالح سبک چیست؟

از دیگر نکات قابل تامل در روش ال اس افLSF، دیوارها ی باربر است که نقش انتقال بار را به عهده دارند از همین رو در سیستم ال اس اف ما شاهد تیر و ستون نیستیم.

مزایای بسیاراین سازه موجب شده که در دنیا استفاده از ال اس اف بسیار مورد توجه سازندگان قرار بگیرد و خوشبختانه این سازه مدرن در کشور ما هم توسط مجموعه های بنامی چون شرکت ال اس اف ساز در حال تولید، ساخت و اجراست سازه سبک فولادی سرد نورد شده ال اس اف  ، ایده ای است نو که ساخت مسکن را با بهترین ویژگی ها شدنی می کند.