آیا درباره ی مدیریت پیمان اطلاعاتی دارید؟ آیا می‌دانید قرارداد مدیریت پیمان چه مزایا و نفعی می‌تواند برای شما داشته باشد؟ ما در اینجا شمارا با مدیریت پیمان آشنا می‌کنیم و مشخصه های آن را ارائه می دهیم. اینکه مدیریت پیمان چه نفعی می‌تواند برای صاحبکار و یا مالکان داشته باشد و ضرورت داشتن چنین قرادادی در چیست؟

مدیریت پیمان چیست؟

مدیریت پیمان، قراردادی است که کارفرما مدیریت اجرای یک پروژه را به یک فرد حقیقی و واقعی یا حقوقی می سپارد.  مسئولیت ها بین سه عامل  اصلی کارفرما، پیمانکار و مشاور توزیع می شود.

کارفرما تامین کننده هزینه و صاحب پروژه است. در قراردادهایی که کارفرما توانایی پرداخت مخارج پروژه را داشته باشد، قرارداد رئیس پیمان به صرفه تر می باشد.

پیمانکار مسئول، اجراکننده و سازنده پروژه می‌باشد که مسئولیت اجرای بخشی از پروژه یا تمام آن را به عهده می‌گیرد. پیمانکار روش های اجرای پروژه و چارت سازمانی و استخدام نیروها را معین و درصدی از هزینه های مورد توافق را اخذ می نماید.

مشاورین نقش عمده ای در‌این قراردادها بر عهده دارند و باعث کاهش ریسک ممی شوند. مشاورین نظرها و خواسته های کارفرما را به طور نقشه و مطالب اجرایی به مدیر پیمان ارائه می دهند و بررسی می نمایند که آیا این خواسته ها می توانند به درستی به اجرا درآیند و ادعاهای غیرفنی و غیر اصولی را کاهش میدهند و مانع تاخیر غیرمجاز قرارداد می‌شوند. انتخاب مشاور آشنا به مسائل فنی و مهندسی یک نکته قابل توجه میباشد.

در‌این قراردادها انتخاب دو موضوع حائز اهمیت است:

۱ مصالح ساخت و ساز پروژه بوسیله چه فردی تهیه و تنظیم میگردد؟

۲ اجرای عملیات پروژه به نحو احسنت انجام می‌گیرد یا این که نه؟

در قراردادهایی که صاحبکار یا این که مشاور، مصالح ساخت و ساز پروژه را تنظیم می نماید شایسته ترین و سودآورترین قرارداد مدیریت پیمان برای مالکان میباشد.

مدیریت پیمان چه‌گونه می‌تواند در سرعت و کیفیت ساخت و ساز پروژه موءثر واقع گردد؟
پیمانکاران باتجربه و ماهر:

۱ می‌توانند در پباده سازی ساختمان به طراحان ایده های هوشمندانه ای را ارائه بدهند که در کاهش برهه زمانی، هزینه و اجرایی شدن هر چه بهتر طرحها بسیار اثر گذار باشند.

۲ وظیفه ارزیابی بر عملیات اجرایی را عهده دار می‌باشند و دیگر نیازی به مهندسین مشاور وجود ندارد.

۳ میتوانند هزینه ها را با مدیر و طرح ریزی به صورت قابل ملاحظه ای کنترل نمایند.

۴ هدف سودجویانه ندارند و فقط می خواهند رضایت کارفرما را به دست بیاورند.

۵ برای به دست آوردن قراردادهای کاری بیشتر با هم به رقابت می‌پردازند.