با ال اس اف چند طبقه می توان احداث کرد؟

با سازه ال اس اف که به اختصار به آن فولاد سرد نورد شده هم می گویند. می توان برای احداث و اجرای ساختمان هایی تا ارتفاع  4 و یا 5 طبقه احداث کرد. البته احداث طبقات سازه بسیار بستگی به بررسی و محاسبات شرایط بستری دارد که قرار است سازه در آن احداث شود.سازه ال اس اف مورد تایید وزارت راه و شهر سازی و نظام مهندسی می باشد و در کشورهای توسعه یافته و مدرن هم از آن برای ساخت ویلا و ساختمان سازی با کاربری های متفاوت استفاده می شود.