زیرسازی نما چیست؟

زیرسازی نما اقداماتی است که قبل از نصب و اجرای نمای بنا انجام می گیرد این فرایند بسیار مهم است چرا که در صورتیکه به درستی انجام نشود علاوه بر نازیبایی ظاهر بنا، با کوچکترین لرزشی فرو می ریزد و یا اینکه رطوبت جذب نمای ساختمان می شود و میتوان برای عابرین و ساکنین ایجاد خطرکند.

نماهای متفاوت در اجرا، زیرسازی متناسب با خود را دارند. بعنوان مثال ساختمانی با نمای سیمانی با ساختمانی که نمای سنگی، چوبی یا نمای کامپوزیت دارد از نظر نوع زیرسازی متفاوت است.

زیرسازی نما چیست؟

زیرسازی نما چیست؟

مراحل اجرایی در زیرسازی نما

با مشخص شدن نوع نما و مصالح مورد نیاز برای آن، مهندس طراح، نقشه های فاز 2 شاسی کشی را تهیه می کند.

دراین نقشه ها با در نظر گرفتن جزییات اجرایی سازه مقاطع و مشخصات ، ابعاد و ضخامت پلیت ها، محل اتصال شاسی کشی به سازه اصلی، نوع جوش کاری و ابعاد آن مشخص می گردد.

با توجه به نقشه، در مرحله اول از طریق ریسمان کشی، پیاده سازی تراز و میزان پیش آمادگی های زیرسازی انجام می شود. این مرحله بسیار اهمیت دارد از این جهت که هر گونه اشتباه در پیاده سازی ترازها سبب می شود که شاسی کشی ها به درستی انجام نشود.

در مرحله بعد از ریسمان کشی، در صورتی که سازه بتنی باشد و پلیت وجود نداشته باشد با استفاده از بولت های مخصوص این پلیت ها را بر روی بتن ها  ایجاد می کنند تا بتوان دستک های اولیه شاسی کشی را به آنها جوش داد.

در مرحله بعد، بعد از کامل شدن خط افقی و تراز جهت انجام شاسی کشی، با توجه به نقشه پروفیل های عمودی و افقی را جوش  می دهند و نصب می کنند و سپس، زیر سازی با میلگرد انجام می شود و در صورت نیاز روی آن توری های رابیتس را با استفاده از سیم های مفتولی گالوانیزه به آن شاسی کشی و نصب می کنند .

نکات مهم در  زیرسازی نمازیرسازی نما چیست؟

  1. 1. از زیرسازی نما و محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

2.تمام قطعات فلزی بعد از اتمام جوشکاری و شاسی کشی باید به وسیله ضد رنگ پوشانده شود تا از پوسیدگی آن جلوگیری شود.

3.کنترل شاقول ها وتراز بودن زیر سازی نما از نکاتی است که باید در موارد اجرایی رعایت شود، زیرا هرگونه سهل انگاری در این مورد سبب دوباره کاری و ایجاد هزینه های فراوان می شود.

زیرسازی برای نما در سازه ال اس اف

در سازه  مدرن ال اس افlsf به دلیل ماهیت سازه که سازه  سبک تر نسبت به سایر سازه ها است ، علی رغم اینکه می توان از هر نوع مصالحی استفاده کرد اصولا تلاش می شود کهاز مصالح سبک تر برای نما استفاده  شود.

در سازه ال اس اف برای نمای سازه ال اس اف اصولا از فایبر سمت برد استفاده می شود. زیرسازی این نما با استفاده از پروفیل A و پروفیل M وV انجام می شود و در صورتی که قرار باشد از نمای تر استفاده شود رابیتس کاری سنگینی انجام می شود و سپس با استفاده از یک لایه ملات سنگین نمای سازه نصب می شود.