درای وال چیست و چه کاربردی دارد؟

درای وال (Drywall)  پانل ساخته شده از گچ است که بین کاغذهای ضخیم قرار گرفته است. در ساخت دیوارها و سقف های داخلی به عنوان جایگزین روش سنتی توری و گچ استفاده می شود.
در گذشته، از گچ ساخته شده از آهک ، شن و ماسه ، موی حیوانات و سایر مواد برای ایجاد پوشش داخلی صاف استفاده می گردید. از زمانی که مشخص گردید که گچ زودتر از آهک خشک می شود ،  گچ به ماده کاربردی و اصلی برای ساخت و ساز تبدیل شد.اما دیری نگذشت که ورق های گچ تخته جایگزین گچ کاری مرطوب سنتی گردید. ضخامت دیوارهای جداکننده درای وال Dry wall  بین حداقل ۷/۵ cm  و حداکثر ضخامت ۲۵ cm است که این ضخامت ها با سازه  C100 , C70 , C50 و رانر متناسب استاد ها قابلیت اجرایی دارد.

اطلاعات بیشتر

 مزایای استفاده از دیوارهای خشک (Drywall) در ساختمان در مقایسه با دیوارهای بنایی سنتی

 • کم شدن بار مرده ساختمان و کاهش چشمگیر بار ناشی از زلزله
 • تأثیر میان قابی مناسب درایوال با سازه هنگام وقوع زلزله به دلیل اتصال دیوارها به سازه اصلی
 • حذف برخی از مصالح همچون پروفیل‌های آهنی، میلگرد، آجر، بلوکهای سیمانی و سفالی، شن و ماسه، سیمان، گچ، خاک رس
 •  مهو مهمتر از همه  آب.این موارد موجب می شود که درهزینه های اجرای اسکلت سازه و سقفها و صرفه جویی بعمل آید.
 • دارا بودن سرعت بالا در اجرا (حدود ۳ تا ۴ برابر نسبت به روش های سنتی موجود)در کنار حذف شدن هزینه‌های استقرار تیم های اجرا
 • کمتر شدن زمان خواب سرمایه (از زمان شروع ساختمان تا اتمام مرحله نازک کاری)
 • دارابودن ویژگی هایی چون عایق بندی حرارتی و تطبیق هرچه بیشتر با استانداردهای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
 • داشتن عایق صوتی در برابر آلودگی های صوتی در ساختمان
 • دسترسی سریع تر و راحت  به تأسیسات مکانیکی و برقی در هنگام بروز مشکلات احتمالی و بازسازی و ترمیم سریع تیغه‌ و سقفهای کاذب بدون نیاز به مصالح سنتی
 • اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی همزمان با اجرای تیغه‌ها
 • حذف مرحله نظافت ساختمان از ملاتهای سیمانی و گچ و خاک
 • کاهش قابل توجه  نخاله‌های ساختمانی و هزینه‌های حمل نخاله‌ها
 • بیشتر شدن فضای مفید داخلی به علت کاهش ضخامت تیغه‌ها
 • قابلیت اجرا بر روی کف تمام شده که تغییرات آتی معماری بنا را بسیار آسان می‌کند.
 • حذف زمان خشک شدن نازک کاری جهت رنگ آمیزی خصوصاً در ماه‌های سرد سال

نمونه درایوال

 درایوال یا دیوار خشک