درایوال چیست؟

درایوال در واقع تخته گچی است که به منظور پوشش دیوار ها به کار می رود. دیوار خشک، برای پوشش دیوارهای خارجی، پوشش دیوارهای داخلی، جداکننده، و سقف های دکوراتیو، قاب بندی های مختلف با سبک های متفاوت استفاده می‌شود.درایوال ها موجب می شوند یک سطح یک دست و مستحکم ایجاد گردد.

مزایای به کار گیری از دیوار خشک یا درای وال

 • از طریق دیوار خشک می توان بار مرده ساختمان را کاهش داد.
 • با استفاده از درایوال، خطرات ناشی از زلزله های احتمالی هم کاهش می یابد. و به جهت اتصال قاب دیوار های خشک به سازه در هنگام زلزله تعامل مناسب میان قابی بین دیوارهای خشک و سازه وجود دارد.
 • با وجود دیوار های خشک مصالح گوناگون مانند پروفیل های آهنی، میلگرد آجر، بلوک سیمانی، شن، ماسه، سیمان، خاک رس، آب و … حذف خواهد شد.
 • از این طریق می توان در هزینه های ناشی از حمل و نقل و پرت مصالح صرفه جویی نمود.
 • در درای وال دیگر نیاز به ادوات جوشکاری نیست و هزینه های مصرف برق و اشتباهات آن در بخش ها شهری به طور کامل حذف می گردد.
 • سرعت اجرای بالای دیوار خشک از دیگر مزایای آن بوده و کار در حدود ۳ تا ۴ برابر از سیستم های سنتی سریع تر انجام می گردد.
 • درایوالdrywall

در استفاده از درایوال ها

 • زمان خواب سرمایه با درای وال کاهش یافته و مدت زمان کمی طول می کشد تا پروژه از مرحله شروع به مرحله اتمام نازک کاری برسد.
 • درای وال ها عایق بندی صوتی را در برابر تراگسل های صدای کوبه ای و هوابرد در ساختمان را فراهم می کنند .
 • درایوال را می توان همزمان با اجرای تیغه ها تاسیسات مکانیکی و برقی را اجرا کرد.
 • با کمک درای وال ها می توان به تاسیسات مکانیکی و برقی دسترسی پیدا کرد و در زمان بروز مشکل براحتی آن‌ها‌را ترمیم، تعمیر و یا تعویض نمود.
 • نظافت ساختمان بعد از ملات های سیمانی، گچی و با استفاده از دیوار خشک حذف می‌شود و هزینه های مربوط به نظافت نخاله ها ساختمانی کاهش می یابد.
 •  دیوارهای خشک کیفیت ثابت و استانداردی دارند و به دلیل تولید صنعتی و حذف هزینه های ناشی از عدم یکنواختی مصالح سنتی و همچنین انبار کردن مصالح متفاوت مانند سیمان، گچ، و رطوبت و ناکارآمدی در آنان ایجاد نمی شود. 

اجرای درای وال یا دیوار خشک

دیوارهای کاذب از سه بخش به اسم استاد ها ، پنل ها و رانر ها تشکیل می شوند. رانر ها عمدتا از قاب های مهم دیوارهای کاذب هستند.جنس رانر ها فولادی  و سطح مقطع آنها نیز ناودانی شکل است.درون قاب های اصلی به وسیله یک سطح مقطع ناودانی صورت دیگری که به آن ها استاد گفته می شود تقسیم شده است.پنل ها که به عبارتی صفحه های چند لایه یا گچی هستند روی آنها نصب می شود. با استفاده از نوار و بتونه مخصوص درزگیری، درزهای میان صفحات نیز درزگیری شده تا سطحی یکپارچه حاصل شود و سطح به دست آمده در نهایت امکان اجرای رنگ، کاغذ دیواری، کاشی و یا پوشش های دیگر را خواهدداشت. هم چنین فضای خالی داخل دیوار نیز این امکان را می دهد تا از عایق های صوتی و حرارتی استفاده نمود و امکان دسترسی به تاسیسات ساختمانی نیز آسان تر شود .